Letné tábory 2023 – Nyári táborok 2023

Web stránku vytvorila spoločnosť nevilleweb s.r.o.

CENNÍK

Druh platby
Základný príspevok v CVČ:10,00 €/mes./dieťa
Prísp.pre dieťa v hmotnej núdzi0,00-10,00 €/mes./dieťa
Príležitostné akcie / miestne /3,00 €/deň./dieťa
Príležitostné akcie / mimo CVČ /príspevok podľa aktuálnej ponuky
Multifunkčné ihrisko
skupiny alebo individuálne10 €/1 hod.
žiaci v skupine pod dozorom2,50 €/1 hod.
Futbalový klub (FK)2,50 €/1 hod.
športové kluby5,00 €/1 hod.
Zapožičiavanie pece / bez dreva /25 €
Požičiavanie člnov
 individuálne skupiny10 € / deň alebo 5 € / h.
športové kluby alebo mestské podujatia5 € / deň alebo 2,50 € / h.
Zapožičiavanie priestorov
Zrkadlová sála5,00 € / h. alebo 40 € / deň