Web stránku vytvorila spoločnosť nevilleweb s.r.o.

CENNÍK

Druh platby
Základný príspevok v CVČ: 4,00 €/mes./dieťa
Prísp.pre dieťa v hmotnej núdzi 0,00-4,00 €/mes./dieťa
Príležitostné akcie / miestne / 2,00 €/deň./dieťa
Príležitostné akcie / mimo CVČ / príspevok podľa aktuálnej ponuky
Multifunkčné ihrisko
skupiny alebo individuálne 8,00 €/1 hod.
žiaci v skupine pod dozorom 2,00 €/1 hod.
Futbalový klub (FK) 2,00 €/1 hod.
športové kluby 4,00 €/1 hod.
Športová ubytovňa
Karate klub TAYOPríspevok k režijných nákladov

Okrem príspevku k režijných

nákladov ročné nájomné:

Spolu za rok:

52,17 €/ rok

104 €/ rok

156,17 €/ rok

ubytovanie / mestské športové alebo kultúrne podujatia/ 5 € / noc
ubytovanie / individuálne/ 10 € / noc
Požičiavanie člnov
 individuálne skupiny 10 € / deň alebo 4 € / h.
športové kluby alebo mestské podujatia 5 € / deň alebo 2 € / h.
Zapožičiavanie priestorov
Zrkadlová sála 3,00 € / h. alebo 36 € / deň

1,50 € / h. pre Klub dôchodcov

Hudobná sála 20 € / mesiac
Zapožičiavanie pece / bez dreva / 25 €